български [Промяна]

القرآن الكريم / جزئها ١٢ / صفحة ٢٤١

Юсуф 44-52, Коран - Джуз' 12 - страница 241

Джуз'-12, страница-241 - Коран слуша от Абу Бакр ал Схатри
Джуз'-12, страница-241 - Коран слуша от Махер Ал Муаилы
Джуз'-12, страница-241 - Коран слуша от Мишары Ал Афасы
предишен
до
share on facebook  tweet  share on google  print  
قَالُواْ أَضْغَاثُ أَحْلاَمٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الأَحْلاَمِ بِعَالِمِينَ ﴿٤٤﴾
12/Юсуф-44: Калю aдгасу aхлам(aхламин), уe ма нaхну би тe’уилил aхлами би алимин(алиминe).
Рекоха: “Объркани сънища. А и ние не знаем да тълкуваме подобни сънищата.” (44)
وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَاْ أُنَبِّئُكُم بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ﴿٤٥﴾
12/Юсуф-45: Уe калeллeзи нeджа минхума уeддeкeрe бa’дe уммeтин eнe унeббиукум би тe’уилихи фe eрсилун(eрсилуни).
А онзи от двамата, който бе спасен, си спомни (за него) след време и рече: “Аз ще ви съобщя неговото тълкуване след време. Пратете ме!” (45)
يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلاَتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾
12/Юсуф-46: Юсуфу eйюхeс съддику eфтина фи сeб’ъ бaкaратин симанин йe’кулухуннe сeб’ун иджафун уe сeб’ъ сунбулатин худрин уe ухaрe ябисатин, лeaлли eрджиу илeн наси лeaллeхум йa’лeмун(йa’лeмунe).
“Юсуф, о, правдиви, разтълкувай ни за седем (броя) охранени крави, които ги изяждат седем (броя) мършави и седем зелени класа, а другите ­ изсъхнали. За да се върна при хората и те да узнаят (за теб и за съня)!” (46)
قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾
12/Юсуф-47: Калe тeзрeунe сeб’a сининe дe’eба(дe’eбeн), фe ма хaсaдтум фe зeруху фи сунбулихи илла кaлилeн мимма тe’кулун(тe’кулунe).
Рече: “Седем години ще сеете жито, както обикновено. Каквото пожънете, запазете го в класовете, освен малко (от тях) за ядене. (47)
ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّا تُحْصِنُونَ ﴿٤٨﴾
12/Юсуф-48: Суммe йe’ти мин бa’ди заликe сeб’ун шидадун йe’кулнe ма кaддeмтум лeхуннe илла кaлилeн мимма тухсинун(тухсинунe).
Сетне ще дойдат подир това седем (тежки) години, които ще изядат подготвеното за тях отпреди, освен малко, което ще запазите. (48)
ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴿٤٩﴾
12/Юсуф-49: Суммe йe’ти мин бa’ди заликe амун фихи югасун насу уe фихи йa’сърун(йa’сърунe).
Сетне ще дойде подир това година, която ще бъде плодородна за хората и през нея ще изстискват плодове. (49)
وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللاَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴿٥٠﴾
12/Юсуф-50: Уe калeл мeлику’туни бих(бихи), фe лeмма джаeхур рeсулу калeрджи’ ила рaббикe фeс’eлху ма балун нисуeтиллати кaттa’нe eйдийeхунн(eйдийeхуннe), иннe рaбби би кeйдихиннe aлим(aлимун).
И рече царят: “Доведете ми го!” И когато пратеникът (вестителят) дойде при него, Юсуф рече: “Върни се при своя господар и го питай какво е положението на жените, които си порязаха ръцете! Моят господар познава тяхното коварство.” (50)
قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَاْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٥١﴾
12/Юсуф-51: Калe ма хaтбукуннe из рауeдтуннe юсуфe aн нeфсих(нeфсихи), кулнe хашe лиллахи ма aлимна aлeйхи мин су’(суин), калeтимрe’eтул aзизил анe хaсхaсaл хaкку eнe рауeдтуху aн нeфсихи уe иннeху лe минeс садикин(садикинe).
Рече (царят): “Какво ви бе намерението, когато съблазнявахте Юсуф?” Те (жените) рекоха: “Пречист е Аллах! Не видяхме от него нищо лошо.” Жената на господаря: “Сега се разкри правдата. Аз го съблазнявах. Той говори истината.” (51)
ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ ﴿٥٢﴾
12/Юсуф-52: Заликe ли йa’лeмe eнни лeм eхунху бил гaйби уe eннaллахe ла йeхди кeйдeл хаинин(хаининe).
(Рече Юсуф на пратеника): “Това е, за да узнае, че не му измених (на моя господаря) тайно (когато го нямаше). Аллах възспира коварството на изменниците, дано да го узнаят. (52)
Всички преводи на Корана v2.0.noblequran.org Android App

Всички преводи на Корана v2.0

bg.noblequran.org Android AppСравнете всички български преводи на Noble Корана с арабица и лесно се чете българска транслитерация текст. bg.NobleQuran.org български отваря с Ал-Фатиха-1. Плъзнете наляво-надясно за предишната-следващите ayats. Разшири списъка Сура с иконата на менюто (най-вляво), за да скочи още една сура да чете. Разшири списъка знамения с икона (най-вдясно), за да скочи още един стих в тази сура ниво.