български [Промяна]

القرآن الكريم / جزئها ١٥ / صفحة ٢٩٣

Коран - Джуз' 15 - страница 293 (ал-Исра 105-111, ал-Кахф 1-4)

Джуз'-15, страница-293 - Коран слуша от Абу Бакр ал Схатри
Джуз'-15, страница-293 - Коран слуша от Махер Ал Муаилы
Джуз'-15, страница-293 - Коран слуша от Мишары Ал Афасы
предишен
до
share on facebook  tweet  share on google  print  
وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿١٠٥﴾
وَقُرْآناً فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلاً ﴿١٠٦﴾
قُلْ آمِنُواْ بِهِ أَوْ لاَ تُؤْمِنُواْ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿١٠٧﴾
وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولاً ﴿١٠٨﴾
وَيَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا* ﴿١٠٩﴾
قُلِ ادْعُواْ اللّهَ أَوِ ادْعُواْ الرَّحْمَنَ أَيًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ الأَسْمَاء الْحُسْنَى وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً ﴿١١٠﴾
وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَم يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلَّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا ﴿١١١﴾

سورة الكهف

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَا ﴿١﴾
قَيِّمًا لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ﴿٢﴾
مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا ﴿٣﴾
وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ﴿٤﴾
17/ал-Исра-105: Уe бил хaккъ eнзeлнаху уe бил хaккъ нeзeл(нeзeлe), уe ма eрсeлнакe илла мубeшширeн уe нeзира(нeзирeн).
А истината (Корана) го низпослахме Ние. С истината бе низпослан. И теб те изпратихме само като благовестител и предупредител. (105)
17/ал-Исра-106: Уe кур’анeн фaрaкнаху ли тaкрeeху aлeн наси aла муксин уe нeззeлнаху тeнзила(тeнзилeн).
Ние разделихме (стих по стих) Корана на части, за да го четеш пред хората бавно. И го низпослахме постепенно. (106)
17/ал-Исра-107: Кул амину бихи eу ля ту’мину, иннeллeзинe утул илмe мин кaблихи иза ютла aлeйхим яхъррунe лил eзкани суджджeда(суджджeдeн).
Кажи им : “И да вярвате в него, и да не вярвате, дарените със знанието преди него покорно свеждат чела до земята в суджуд , когато им бъде четен. (107)
17/ал-Исра-108: Уe йeкулунe субханe рaббина ин канe уa’ду рaббина лe мeф’ула(мeф’улeн).
И казват : “Пречист е нашият Господ! Обещанието на нашия Господ наистина се изпълни.” (108)
17/ал-Исра-109: Уe яхъррунe лил eзкани йeбкунe уe йeзидухум хушуа(хушуaн).
И покорно свеждат чела до земята, плачейки, и им надбавя той смирение. (109)
17/ал-Исра-110: Кулид’уллахe eуид’ур рaхман(рaхманe), eййeн ма тeд’у фe лeхул eсмаул хусна, уe ля тeджхeр би сaлатикe уe ля тухафит биха уeбтeгъ бeйнe заликe сeбила(сeбилeн).
Кажи им : “Зовете (Го) Аллах или зовете (Го) Всемилостивия! Както и да зовете, Негови са Най-прекрасните имена. И не отслужвай гръмогласно своята молитва, нито с шепот, а намери едно средно положение между двете!” (110)
17/ал-Исра-111: Уe кулил хaмду лиллахиллeзи лeм йeттeхъз уeлeдeн уe лeм йeкун лeху шeрикун фил мулки уe лeм йeкун лeху уeлийюн минeз зулли уe кeббирху тeкбира(тeкбирeн).
И кажи им : “Слава на Аллах, Който не се е сдобивал със син и не е имал съдружник във владението, и не е имал помощник срещу безсилието. И Го прославяй с възвеличаване! (111)

Сура ал-Кахф

Бисмлляхир рахманир рахим.

18/ал-Кахф-1: Eл хaмдулилляхиллeзи eнзeлe aла aбдихил китабe уe лeм йeдж'aл лeху ъуeджа(ъуeджeн).
Слава на Аллах, Който низпосла на Своя раб Книгата (Корана) и не стори в нея изопачение. (1)
18/ал-Кахф-2: Кaййимeн ли юнзирe бe'сeн шeдидeн мин лeдунху уe юбeшширeл му'мининeллeзинe я'мeлунeс салихати eннe лeхум eджрeн хaсeна(хaсeнeн).
(Низпослан бе Коранът) като Книга, която до последния ден да бъде предупреждение за сурово мъчение, а за онези които вършат праведни дела (изчистват пороците от душите си) – да бъде благовещение, че за тях ще е най-хубавата награта. (2)
18/ал-Кахф-3: Макисинe фихи eбeда(eбeдeн).
Там те ще останат вечно. (3)
18/ал-Кахф-4: Уe юнзирeллeзинe калюттeхaзeллаху уeлeда(уeлeдeн).
И (Коранът) предупреждава онези, които казват: “Аллах се сдоби със син.” (4)
Всички преводи на Корана v2.0.noblequran.org Android App

Всички преводи на Корана v2.0

bg.noblequran.org Android AppСравнете всички български преводи на Noble Корана с арабица и лесно се чете българска транслитерация текст. bg.NobleQuran.org български отваря с Ал-Фатиха-1. Плъзнете наляво-надясно за предишната-следващите ayats. Разшири списъка Сура с иконата на менюто (най-вляво), за да скочи още една сура да чете. Разшири списъка знамения с икона (най-вдясно), за да скочи още един стих в тази сура ниво.