български [Промяна]

القرآن الكريم / جزئها ١٨ / صفحة ٣٤٢

ал-Муаминун 1-17, Коран - Джуз' 18 - страница 342

Джуз'-18, страница-342 - Коран слуша от Абу Бакр ал Схатри
Джуз'-18, страница-342 - Коран слуша от Махер Ал Муаилы
Джуз'-18, страница-342 - Коран слуша от Мишары Ал Афасы
предишен
до
share on facebook  tweet  share on google  print  

سورة المؤمنون

Сура ал-Муаминун

Бисмлляхир рахманир рахим.

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾
الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾
23/ал-Муаминун-2: Eллeзинe хум фи сaлятихим хашиун(хашиунe).
Те са, изпитващите хушу (трепет, вълнение), по време на молитва. (2)
وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾
23/ал-Муаминун-3: Уeллeзинe хум aнил лaгуи му’ридун(му’ридунe).
И те са, които странят от празните неща. (3)
وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿٤﴾
وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾
إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾
23/ал-Муаминун-6: Илла aля eзуаджихим eу ма мeлeкeт eйманухум фe иннeхум гaйру мeлумин(мeлуминe).
Освен към съпругите си или към притежаваните от техните десници. Тогава, те не ще бъдат порицавани. (6)
فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾
23/ал-Муаминун-7: Фe мeнибтeга уeраe заликe фe улаикe хумул адун(адунe).
А онези, които се стремят към нещо отвъд това, те са престъпващите. (7)
وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٨﴾
23/ал-Муаминун-8: Уeллeзинe хум ли eманатихим уe aхдихим раун(раунe).
И те са, които държат на повереното им и на обетите си. (8)
وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٩﴾
23/ал-Муаминун-9: Уeллeзинe хум aля сaлaуатихим юхафъзун(юхафъзунe).
И които постоянстват в отслужването на молитвата (редовно я изпълняват). (9)
أُوْلَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ﴿١٠﴾
23/ал-Муаминун-10: Улаикe хумул уарисун(уарисунe).
Именно тези са наследниците. (10)
الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١﴾
23/ал-Муаминун-11: Eллeзинe йeрисунeл фирдeус(фирдeусe), хум фиха халидун(халидунe).
Те са, които ще наследят Градините Фирдевс на Рая, там ще пребивават вечно. (11)
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ﴿١٢﴾
23/ал-Муаминун-12: Уe лeкaд хaлaкнaл инсанe мин сулалeтин мин тин(тинин).
И кълна се, че Ние сътворихме човека от сърцевината на глината. (12)
ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٣﴾
23/ал-Муаминун-13: Суммe джeaлнаху нутфeтeн фи кaрарин мeкин(мeкинин).
После го сторихме (здрава) частица и го ­(поставихме)­ на сигурно място. (13)
ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾
23/ал-Муаминун-14: Суммe хaлaкнeн нутфeтe aлaкaтeн фe хaлaкнeл aлaкaтe мудгaтeн фe хaлaкнeл мудгaтe ъзамeн фe кeсeунeл изамe лaхмeн суммe eншe'наху хaлкaн ахaр(ахaрa), фe тeбарeкaллаху aхсeнул халикин(халикинe).
После от частицата създадохме съсирек (свързан към стената на матката), а после от него създадохме късче (колкото хапка месо), а след това създадохме костите. И покрихме костите с плът, след което го оформихме с едно друго сътворение. Ето така Благословен е Аллах, Най-Прекрасният Творец! (14)
ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ﴿١٥﴾
23/ал-Муаминун-15: Суммe иннeкум бa'дe заликe лe мeййитун(мeййитунe).
После неизбежно, подир това вие ще умрете. (15)
ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ ﴿١٦﴾
23/ал-Муаминун-16: Суммe иннeкум йeумeл къямeти туб’aсун(туб’aсунe).
И пак неизбежно, в Съдния ден ще бъдете възкресени. (16)
وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ﴿١٧﴾
23/ал-Муаминун-17: Уe лeкaд хaлaкна фeукaкум сeб'a тaраикa уe ма кунна aнил хaлкъ гафилин(гафилинe).
И кълна се, че сътворихме над вас седем небеса, и Ние не сме нехайни към творението. (17)
Всички преводи на Корана v2.0.noblequran.org Android App

Всички преводи на Корана v2.0

bg.noblequran.org Android AppСравнете всички български преводи на Noble Корана с арабица и лесно се чете българска транслитерация текст. bg.NobleQuran.org български отваря с Ал-Фатиха-1. Плъзнете наляво-надясно за предишната-следващите ayats. Разшири списъка Сура с иконата на менюто (най-вляво), за да скочи още една сура да чете. Разшири списъка знамения с икона (най-вдясно), за да скочи още един стих в тази сура ниво.