български [Промяна]

القرآن الكريم / جزئها ٢٠ / صفحة ٣٨٦

ал-Касас 6-13, Коран - Джуз' 20 - страница 386

Джуз'-20, страница-386 - Коран слуша от Абу Бакр ал Схатри
Джуз'-20, страница-386 - Коран слуша от Махер Ал Муаилы
Джуз'-20, страница-386 - Коран слуша от Мишары Ал Афасы
предишен
до
share on facebook  tweet  share on google  print  
وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ ﴿٦﴾
28/ал-Касас-6: Уe нумeккинe лeхум фил aрдъ уe нурийe фир’aунe уe хаманe уe джунудeхума минхум ма кану яхзeрун(яхзeрунe).
И (поискахме) да ги утвърдим на земята, и да покажем от тях на Фараона и Хаман, и на войските им онова, от което се пазеха (страняха). (6)
وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٧﴾
28/ал-Касас-7: Уe eухaйна иля умми муса eн eрдъих(eрдъихи), фe иза хъфти aлeйхи фe eлкихи фил йeмми уe ля тeхафи уe ля тaхзeни, инна раддуху илeйки уe джаълуху минeл мурсeлин(мурсeлинe).
И разкрихме на майката на Муса: “Да го кърмиш, а когато се уплашиш за него, пусни го в реката! И не се плаши, и не скърби! Ние ще ти го върнем и ще му отредим да бъде от пратениците.” (7)
فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ ﴿٨﴾
28/ал-Касас-8: Фeлтeкaтaху алу фир’aунe ли йeкунe лeхум aдуууeн уe хaзeна(хaзeнeн), иннe фир’aунe уe хаманe уe джунудeхума кану хатъин(хатъинe).
И така семейството на Фараона го прибра, а той щеше да стане техен враг и тяхна скръб. Наистина Фараонът и Хаман, и войските им бяха грешници. (8)
وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٩﴾
28/ал-Касас-9: Уe калeтимрaeту фир’aунe куррeту aйнин ли уe лeк(лeкe), ля тaктулуху aса eн йeнфeaна eу нeттeхъзeху уeлeдeн уe хум ля йeш’урун(йeш’урунe).
И жената на Фараона му рече: “Радост за очите ­ за мен и за теб! Не го убивайте! Може да ни е от полза или да го вземем за син.” Така и не разбраха (истината). (9)
وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠﴾
28/ал-Касас-10: Уe aсбaхa фуаду умми муса фарига(фаригaн), ин кадeт лe тубди бихи лeу ля eн рaбaтна aла кaлбиха ли тeкунe минeл му’минин(му’мининe).
И майката на Муса осъмна с опустяло сърце. Тя за малко да издаде (станалото), ако не бяхме укрепили сърцето й към Нас, за да е вярваща. (10)
وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَن جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١١﴾
28/ал-Касас-11: Уe калeт ли ухтихи куссихи фe бeсурaт бихи aн джунубин уe хум ля йeш’урун(йeш’урунe).
И (майката на Муса) рече на сестра му: “Проследи го!” И тя го наблюдаваше отстрани, без да я усетят. (11)
وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ ﴿١٢﴾
28/ал-Касас-12: Уe хaррeмна aлeйхил мeрадъa мин кaблу фe калeт хeл eдуллукум aла eхли бeйтин йeкфулунeху лeкум уe хум лeху насъхун(насъхунe).
А преди това повелихме Ние да отказва да суче (направихме така, че да не суче от други кърмачки). И рече тя (сестрата): “Да ви посоча ли семейство, което ще се грижи за него вместо вас и ще му бъде наставник?” (12)
فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾
28/ал-Касас-13: Фe рeдeднаху ила уммихи кeй тeкaррa aйнуха уe ля тaхзeнe уe ли тa’лeмe eннe уa’дaллахи хaккун уe лакиннe eксeрeхум ля я’лeмун(я’лeмунe).
И така го върнахме на майка му, за да се радват очите й, да не скърби и да узнае, че обещанието на Аллах е истина. Ала повечето от тях не знаят. (13)