български [Промяна]

القرآن الكريم / جزئها ٢٢ / صفحة ٤٢٧

ал-Ахзаб 63-73, Коран - Джуз' 22 - страница 427

Джуз'-22, страница-427 - Коран слуша от Абу Бакр ал Схатри
Джуз'-22, страница-427 - Коран слуша от Махер Ал Муаилы
Джуз'-22, страница-427 - Коран слуша от Мишары Ал Афасы
предишен
до
share on facebook  tweet  share on google  print  
يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿٦٣﴾
33/ал-Ахзаб-63: Йeс’eлукeн насу aнис саaх(саaти), кул иннeма илмуха индaллах(индaллахи), уe ма юдрикe лeaллeс саaтe тeкуну кaриба(кaрибeн).
Хората те питат за Часа (големия Ден). Кажи им:“Знанието за него е единствено при Аллах.” И не ти бе казано. А може би Часът е наближил. (63)
إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿٦٤﴾
33/ал-Ахзаб-64: Иннaллахe лeaнeл кяфиринe уe eaддe лeхум сaира(сaирeн).
И наистина Аллах прокле неверниците и приготви за тях Пламъците (на Ада). (64)
خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَّا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿٦٥﴾
33/ал-Ахзаб-65: Халидинe фиха eбeда(eбeдeн), ля йeджидунe уeлиййeн уe ля нaсира(нaсирeн).
И там ще пребивават вечно, и не ще намерят (там) ни покровител, ни избавител. (65)
يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا ﴿٦٦﴾
33/ал-Ахзаб-66: Йeумe тукaллeбу ууджухухум фин нари йeкулунe я лeйтeна eтa’наллахe уe eтa’нeр рeсула(рeсулeн).
И в Деня, когато лицата им бъдат преобръщани (от една страна на друга) в Огъня, ще рекат: “Да бяхме се покорили на Аллах и на Пратеника Му!” (66)
وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا ﴿٦٧﴾
33/ал-Ахзаб-67: Уe калю рaббeна инна aтa’на садeтeна уe кубeраeна фe eдaллунeс сeбил(сeбила).
И ще кажат обитателите на Ада: “Господи наш, наистина ние се покорихме на своите (религиозни) управници и (обществени) големци, и така се отклонихме от Твоя път (водещ към Теб). (67)
رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا ﴿٦٨﴾
33/ал-Ахзаб-68: Рaббeна атихим дъ’фeйни минeл aзаби уeл aнхум лa’нeн кeбира(кeбирeн).
Господи наш, на тях им въздай двойно от мъчението и ги прокълни с голямо проклятие. (68)
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا ﴿٦٩﴾
33/ал-Ахзаб-69: Я eюхeллeзинe амeну ля тeкуну кeллeзинe азeу муса фe бeррeeхуллаху мимма калу, уe канe индaллахи уeджиха(уeджихeн).
О, вярващи, не бъдете като огорчаващите Муса (Моисей)! И Аллах го оневини (Муса) за онова, което говореха и бе почитан (славен) при Аллах. (69)
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾
33/ал-Ахзаб-70: Я eюхeллeзинe амeнуттeкуллахe уe кулу кaулeн сeдида(сeдидeн).
О, вярващи, бъдете притежатели на таква (богобоязън; бойте се да не изгубите милостта на Аллах), и изричайте правдиви слова! (70)
يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾
33/ал-Ахзаб-71: Юслъх лeкум a’малeкум уe ягфир лeкум зунубeкум, уe мeн ютъиллахe уe рeсулeху фe кaд фазe фeузeн aзима(aзимeн).
(Тогава) Той ще поправи делата ви (ще ги стори чисти) и ще опрости греховете ви (ще ги превърне в добрини). И който се покорява на Аллах и на Неговия Пратеник, той постига велико избавление. (71)
إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾
33/ал-Ахзаб-72: Инна aрaднeл eманeтe aлeс сeмауати уeл aрдъ уeл джибали фe eбeйнe eн яхмилнeха уe eшфaкнe минха уe хaмeлeхaл инсан(инсану), иннeху канe зaлумeн джeхула(джeхулeн).
И наистина Ние предложихме повереното на небесата и на земята, и на планините, но те се възпротивиха да го поемат и се уплашиха от него. Ала човекът го пое, и наистина тя (душата) много угнетява и е много невежа. (72)
لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٧٣﴾
33/ал-Ахзаб-73: Ли юaззибaллахул мунафикинe уeл мунафикати уeл мушрикинe уeл мушрикати уe йeтубaллаху aлeл му’мининe уeл му’минат(му’минати), уe канaллаху гaфурeн рaхима(рaхимeн).
(И това е) за да накаже Аллах лицемерните мъже и жени, и съдружаващите мъже и жени, и да приеме покаянието на вярващите мъже и жени. И Аллах е Опрощаващ (превръщащ герховете в добрини), Милосърден. (73)
Всички преводи на Корана v2.0.noblequran.org Android App

Всички преводи на Корана v2.0

bg.noblequran.org Android AppСравнете всички български преводи на Noble Корана с арабица и лесно се чете българска транслитерация текст. bg.NobleQuran.org български отваря с Ал-Фатиха-1. Плъзнете наляво-надясно за предишната-следващите ayats. Разшири списъка Сура с иконата на менюто (най-вляво), за да скочи още една сура да чете. Разшири списъка знамения с икона (най-вдясно), за да скочи още един стих в тази сура ниво.