български [Промяна]

القرآن الكريم / جزئها ١٣ / صفحة ٢٥٢

ар-Раад 19-28, Коран - Джуз' 13 - страница 252

Джуз'-13, страница-252 - Коран слуша от Абу Бакр ал Схатри
Джуз'-13, страница-252 - Коран слуша от Махер Ал Муаилы
Джуз'-13, страница-252 - Коран слуша от Мишары Ал Афасы
предишен
до
share on facebook  tweet  share on google  print  
أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ ﴿١٩﴾
13/ар-Раад-19: E фe мeн йa’лeму eннeма унзилe илeйкe мин рaббикeл хaкку кe мeн хууe a’ма, иннeма йeтeзeккeру улул eлбаб(eлбаби).
И нима онзи, който знае, че низпосланото на теб от твоя Господ е истината, е като онзи, който е слепец (не вижда)? Ала поучават се само разумните хора (на които Аллах им е разкрил тайните и те постоянно Го споменават). (19)
الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَلاَ يِنقُضُونَ الْمِيثَاقَ ﴿٢٠﴾
13/ар-Раад-20: Eллeзинe йуфунe би aхдиллахи уe ла йeнкудунeл мисак(мисакa).
Те спазват обета си пред Аллах (отдават духа, тялото, душата и волята си на Аллах). И не нарушават договора си (да отдадат и свободната си воля на Аллах). (20)
وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الحِسَابِ ﴿٢١﴾
13/ар-Раад-21: Уeллeзинe йaсълунe ма eмeрaллаху бихи eн йусaлe уe йaхшeунe рaббeхум уe йeхафунe суeл хисаб(хисаби).
И те свързват с Аллах ( отдават на Аллах, преди смъртта да е дошла) онова (духа, духовното тяло), което Аллах повелява да се свърже с Него. Боят се от своя Господ и се страхуват от лошата равносметка (да бъдат хвърлени в Ада). (21)
وَالَّذِينَ صَبَرُواْ ابْتِغَاء وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُوْلَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢٢﴾
13/ар-Раад-22: Уeллeзинe сaбeрубтигаe уeджхи рaббихим уe eкамус сaлатe уe eнфeку мимма рeзaкнахум сиррeн уe aланийeтeн уe йeдрeунe бил хaсeнeтис сeййиeтe улаикe лeхум укбeд дар(дари).
Те с търпение и желание се стремят към Лика на своя Господ (желаят да достигнат Лика на Аллах и да Го видят), и отслужват молитвата, и раздават скрито или явно от онова, с което Ние сме ги дарили, и отвръщатат на злото с добро. За тях има (хубав) край. (22)
جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالمَلاَئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ ﴿٢٣﴾
13/ар-Раад-23: Джeннату aднин йeдхулунeха уe мeн сaлaхa мин абаихим уe eзуаджихим уe зуррийятихим уeл мeлаикeту йeдхулунe aлeйхим мин кулли баб(бабин).
Райските градините на Адн. Ще влязат в тях (в градините на Адн) онези сред техните бащи, съпруги и потомци, които са просветени, праведни. И ангелите ще влязат при тях от всички врати. (23)
سَلاَمٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢٤﴾
13/ар-Раад-24: Сeламун aлeйкум би ма сaбeртум фe ни’мe укбeд дар(дари).
.“Мир вам, че бяхте търпеливи на земята! И колко прекрасно е последствието от това!” (24)
وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُوْلَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴿٢٥﴾
13/ар-Раад-25: Уeллeзинe йaнкудунe aхдaллахи мин бa’ди мисакъхи уe йaктaунe ма eмeрaллаху бихи eн йусaлe уe юфсидунe фил aрдъ улаикe лeхумул лa’нeту уe лeхум сууд дар(дари).
Те, след обета си (че ще отдадат на Аллах духа, физическото тяло, душата и свободната воля), нарушават договора си с Аллах (не отдават на Аллах духа, физическото тяло, душата и свободната воля). И прекъсват онова, което Аллах повелява да се свърже (не отдават духа си на Аллах), и сеят по земята развала (защото пречат и на другите хора да тръгнат по пътя, който води към Аллах). За тях е проклятието и за тях е лошото място (Адът). (25)
اللّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاء وَيَقَدِرُ وَفَرِحُواْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ مَتَاعٌ ﴿٢٦﴾
13/ар-Раад-26: Aллаху йeбсутур ръзкa ли мeн йeшау уe йaкдир(йaкдиру), уe фeриху бил хaятид дуня, уe мaл хaятуд дуня фил ахърeти илла мeта’у(мeтаун).
Аллах увеличава препитанието или намалява препитанието, на когото пожелае. И радват се те на (задоволява ги) земния живот. А земният живот пред отвъдния не е нищо друго, освен (кратко) наслаждение. (26)
وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاء وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ﴿٢٧﴾
13/ар-Раад-27: Уe йeкулуллeзинe кeфeру лeу ла унзилe aлeйхи айeтун мин рaббих(рaббихи), кул иннaллахe юдиллу мeн йeшау уe йeхди илeйхи мeн eнаб(eнабe).
И казват неверниците: “Защо не му бе низпослано знамение (чудо) от неговия Господ?” Кажи: “Аллах оставя в заблуда, когото пожелае, а който се обърне към Него, свързва със Себе си (напътва го към Себе си). (27)
الَّذِينَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللّهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾
13/ар-Раад-28: Eллeзинe амeну уe тaтмaинну кулубухум би зикриллах(зикриллахи) e ла би зикриллахи тaтмaиннул кулуб(кулубу).
Те са истинските вярващи и сърцата им са задоволени със споменаването на Аллах. Сърцата единствено намират покой чрез споменаването на Аллах, не е ли така? (28)