български [Промяна]

القرآن الكريم / جزئها ٢٦

Коран - Джуз' 26

Джуз'-26 - Коран слуша от Абу Бакр ал Схатри
Джуз'-26 - Коран слуша от Махер Ал Муаилы
Джуз'-26 - Коран слуша от Мишары Ал Афасы
предишен
до
share on facebook  tweet  share on google  print  

Джуз'-26, Страници: 502-521

Коран - Джуз' 26 - страница 502
, 45/ал-Джасиа-33, 45/ал-Джасиа-34, 45/ал-Джасиа-35, 45/ал-Джасиа-36, 45/ал-Джасиа-3746/ал-Ахкаф-1, 46/ал-Ахкаф-2, 46/ал-Ахкаф-3, 46/ал-Ахкаф-4, 46/ал-Ахкаф-5
Коран - Джуз' 26 - страница 503
46/ал-Ахкаф-6, 46/ал-Ахкаф-7, 46/ал-Ахкаф-8, 46/ал-Ахкаф-9, 46/ал-Ахкаф-10, 46/ал-Ахкаф-11, 46/ал-Ахкаф-12, 46/ал-Ахкаф-13, 46/ал-Ахкаф-14
Коран - Джуз' 26 - страница 504
46/ал-Ахкаф-15, 46/ал-Ахкаф-16, 46/ал-Ахкаф-17, 46/ал-Ахкаф-18, 46/ал-Ахкаф-19, 46/ал-Ахкаф-20
Коран - Джуз' 26 - страница 505
46/ал-Ахкаф-21, 46/ал-Ахкаф-22, 46/ал-Ахкаф-23, 46/ал-Ахкаф-24, 46/ал-Ахкаф-25, 46/ал-Ахкаф-26, 46/ал-Ахкаф-27, 46/ал-Ахкаф-28
Коран - Джуз' 26 - страница 506
46/ал-Ахкаф-29, 46/ал-Ахкаф-30, 46/ал-Ахкаф-31, 46/ал-Ахкаф-32, 46/ал-Ахкаф-33, 46/ал-Ахкаф-34, 46/ал-Ахкаф-35
Коран - Джуз' 26 - страница 507
47/Мухаммад-1, 47/Мухаммад-2, 47/Мухаммад-3, 47/Мухаммад-4, 47/Мухаммад-5, 47/Мухаммад-6, 47/Мухаммад-7, 47/Мухаммад-8, 47/Мухаммад-9, 47/Мухаммад-10, 47/Мухаммад-11
Коран - Джуз' 26 - страница 508
47/Мухаммад-12, 47/Мухаммад-13, 47/Мухаммад-14, 47/Мухаммад-15, 47/Мухаммад-16, 47/Мухаммад-17, 47/Мухаммад-18, 47/Мухаммад-19
Коран - Джуз' 26 - страница 509
47/Мухаммад-20, 47/Мухаммад-21, 47/Мухаммад-22, 47/Мухаммад-23, 47/Мухаммад-24, 47/Мухаммад-25, 47/Мухаммад-26, 47/Мухаммад-27, 47/Мухаммад-28, 47/Мухаммад-29
Коран - Джуз' 26 - страница 510
47/Мухаммад-30, 47/Мухаммад-31, 47/Мухаммад-32, 47/Мухаммад-33, 47/Мухаммад-34, 47/Мухаммад-35, 47/Мухаммад-36, 47/Мухаммад-37, 47/Мухаммад-38
Коран - Джуз' 26 - страница 511
48/ал-Фатх-1, 48/ал-Фатх-2, 48/ал-Фатх-3, 48/ал-Фатх-4, 48/ал-Фатх-5, 48/ал-Фатх-6, 48/ал-Фатх-7, 48/ал-Фатх-8, 48/ал-Фатх-9
Коран - Джуз' 26 - страница 512
48/ал-Фатх-10, 48/ал-Фатх-11, 48/ал-Фатх-12, 48/ал-Фатх-13, 48/ал-Фатх-14, 48/ал-Фатх-15
Коран - Джуз' 26 - страница 513
48/ал-Фатх-16, 48/ал-Фатх-17, 48/ал-Фатх-18, 48/ал-Фатх-19, 48/ал-Фатх-20, 48/ал-Фатх-21, 48/ал-Фатх-22, 48/ал-Фатх-23
Коран - Джуз' 26 - страница 514
48/ал-Фатх-24, 48/ал-Фатх-25, 48/ал-Фатх-26, 48/ал-Фатх-27, 48/ал-Фатх-28
Коран - Джуз' 26 - страница 515
Коран - Джуз' 26 - страница 516
, 48/ал-Фатх-5, 48/ал-Фатх-6, 48/ал-Фатх-7, 48/ал-Фатх-8, 48/ал-Фатх-9, 48/ал-Фатх-10, 48/ал-Фатх-11, 48/ал-Фатх-12, 48/ал-Фатх-13, 48/ал-Фатх-14, 48/ал-Фатх-15, 48/ал-Фатх-16, 48/ал-Фатх-17, 48/ал-Фатх-18, 48/ал-Фатх-19, 48/ал-Фатх-20, 48/ал-Фатх-21, 48/ал-Фатх-22, 48/ал-Фатх-23, 48/ал-Фатх-24, 48/ал-Фатх-25, 48/ал-Фатх-26, 48/ал-Фатх-27, 48/ал-Фатх-28, 48/ал-Фатх-2949/ал-Худжурат-1, 49/ал-Худжурат-2, 49/ал-Худжурат-3, 49/ал-Худжурат-4, 49/ал-Худжурат-5, 49/ал-Худжурат-6, 49/ал-Худжурат-7, 49/ал-Худжурат-8, 49/ал-Худжурат-9, 49/ал-Худжурат-10, 49/ал-Худжурат-11
Коран - Джуз' 26 - страница 517
49/ал-Худжурат-12, 49/ал-Худжурат-13, 49/ал-Худжурат-14, 49/ал-Худжурат-15, 49/ал-Худжурат-16, 49/ал-Худжурат-17, 49/ал-Худжурат-18
Коран - Джуз' 26 - страница 518
50/Каф-1, 50/Каф-2, 50/Каф-3, 50/Каф-4, 50/Каф-5, 50/Каф-6, 50/Каф-7, 50/Каф-8, 50/Каф-9, 50/Каф-10, 50/Каф-11, 50/Каф-12, 50/Каф-13, 50/Каф-14, 50/Каф-15
Коран - Джуз' 26 - страница 519
50/Каф-16, 50/Каф-17, 50/Каф-18, 50/Каф-19, 50/Каф-20, 50/Каф-21, 50/Каф-22, 50/Каф-23, 50/Каф-24, 50/Каф-25, 50/Каф-26, 50/Каф-27, 50/Каф-28, 50/Каф-29, 50/Каф-30, 50/Каф-31, 50/Каф-32, 50/Каф-33, 50/Каф-34, 50/Каф-35
Коран - Джуз' 26 - страница 520
, 50/Каф-36, 50/Каф-37, 50/Каф-38, 50/Каф-39, 50/Каф-40, 50/Каф-41, 50/Каф-42, 50/Каф-43, 50/Каф-44, 50/Каф-4551/аз-Зарият-1, 51/аз-Зарият-2, 51/аз-Зарият-3, 51/аз-Зарият-4, 51/аз-Зарият-5, 51/аз-Зарият-6
Коран - Джуз' 26 - страница 521
51/аз-Зарият-7, 51/аз-Зарият-8, 51/аз-Зарият-9, 51/аз-Зарият-10, 51/аз-Зарият-11, 51/аз-Зарият-12, 51/аз-Зарият-13, 51/аз-Зарият-14, 51/аз-Зарият-15, 51/аз-Зарият-16, 51/аз-Зарият-17, 51/аз-Зарият-18, 51/аз-Зарият-19, 51/аз-Зарият-20, 51/аз-Зарият-21, 51/аз-Зарият-22, 51/аз-Зарият-23, 51/аз-Зарият-24, 51/аз-Зарият-25, 51/аз-Зарият-26, 51/аз-Зарият-27, 51/аз-Зарият-28, 51/аз-Зарият-29, 51/аз-Зарият-30
Всички преводи на Корана v2.0.noblequran.org Android App

Всички преводи на Корана v2.0

bg.noblequran.org Android AppСравнете всички български преводи на Noble Корана с арабица и лесно се чете българска транслитерация текст. bg.NobleQuran.org български отваря с Ал-Фатиха-1. Плъзнете наляво-надясно за предишната-следващите ayats. Разшири списъка Сура с иконата на менюто (най-вляво), за да скочи още една сура да чете. Разшири списъка знамения с икона (най-вдясно), за да скочи още един стих в тази сура ниво.