български [Промяна]

القرآن الكريم / جزئها ٦

Коран, Джуз' 6 слуша от Мишары Ал Афасы

предишен
до
share on facebook  tweet  share on google  print  
4/ан-Ниса-148, 4/ан-Ниса-149, 4/ан-Ниса-150, 4/ан-Ниса-151, 4/ан-Ниса-152, 4/ан-Ниса-153, 4/ан-Ниса-1544/ан-Ниса-155, 4/ан-Ниса-156, 4/ан-Ниса-157, 4/ан-Ниса-158, 4/ан-Ниса-159, 4/ан-Ниса-160, 4/ан-Ниса-161, 4/ан-Ниса-1624/ан-Ниса-163, 4/ан-Ниса-164, 4/ан-Ниса-165, 4/ан-Ниса-166, 4/ан-Ниса-167, 4/ан-Ниса-168, 4/ан-Ниса-169, 4/ан-Ниса-1704/ан-Ниса-171, 4/ан-Ниса-172, 4/ан-Ниса-173, 4/ан-Ниса-174, 4/ан-Ниса-175, 4/ан-Ниса-1765/ал-Маида-1, 5/ал-Маида-25/ал-Маида-3, 5/ал-Маида-4, 5/ал-Маида-55/ал-Маида-6, 5/ал-Маида-7, 5/ал-Маида-8, 5/ал-Маида-95/ал-Маида-10, 5/ал-Маида-11, 5/ал-Маида-12, 5/ал-Маида-135/ал-Маида-14, 5/ал-Маида-15, 5/ал-Маида-16, 5/ал-Маида-175/ал-Маида-18, 5/ал-Маида-19, 5/ал-Маида-20, 5/ал-Маида-21, 5/ал-Маида-22, 5/ал-Маида-235/ал-Маида-24, 5/ал-Маида-25, 5/ал-Маида-26, 5/ал-Маида-27, 5/ал-Маида-28, 5/ал-Маида-29, 5/ал-Маида-30, 5/ал-Маида-315/ал-Маида-32, 5/ал-Маида-33, 5/ал-Маида-34, 5/ал-Маида-35, 5/ал-Маида-365/ал-Маида-37, 5/ал-Маида-38, 5/ал-Маида-39, 5/ал-Маида-40, 5/ал-Маида-415/ал-Маида-42, 5/ал-Маида-43, 5/ал-Маида-44, 5/ал-Маида-455/ал-Маида-46, 5/ал-Маида-47, 5/ал-Маида-48, 5/ал-Маида-49, 5/ал-Маида-505/ал-Маида-51, 5/ал-Маида-52, 5/ал-Маида-53, 5/ал-Маида-54, 5/ал-Маида-55, 5/ал-Маида-56, 5/ал-Маида-575/ал-Маида-58, 5/ал-Маида-59, 5/ал-Маида-60, 5/ал-Маида-61, 5/ал-Маида-62, 5/ал-Маида-63, 5/ал-Маида-645/ал-Маида-65, 5/ал-Маида-66, 5/ал-Маида-67, 5/ал-Маида-68, 5/ал-Маида-69, 5/ал-Маида-705/ал-Маида-71, 5/ал-Маида-72, 5/ал-Маида-73, 5/ал-Маида-74, 5/ал-Маида-75, 5/ал-Маида-765/ал-Маида-77, 5/ал-Маида-78, 5/ал-Маида-79, 5/ал-Маида-80, 5/ал-Маида-81, 5/ал-Маида-82
Всички преводи на Корана v2.0.noblequran.org Android App

Всички преводи на Корана v2.0

bg.noblequran.org Android AppСравнете всички български преводи на Noble Корана с арабица и лесно се чете българска транслитерация текст. bg.NobleQuran.org български отваря с Ал-Фатиха-1. Плъзнете наляво-надясно за предишната-следващите ayats. Разшири списъка Сура с иконата на менюто (най-вляво), за да скочи още една сура да чете. Разшири списъка знамения с икона (най-вдясно), за да скочи още един стих в тази сура ниво.