български [Промяна]

القرآن الكريم / جزئها ٢٨

Коран, Джуз' 28 слуша от Махер Ал Муаилы

предишен
до
share on facebook  tweet  share on google  print  
58/ал-Муджадала-1, 58/ал-Муджадала-2, 58/ал-Муджадала-3, 58/ал-Муджадала-4, 58/ал-Муджадала-5, 58/ал-Муджадала-658/ал-Муджадала-7, 58/ал-Муджадала-8, 58/ал-Муджадала-9, 58/ал-Муджадала-10, 58/ал-Муджадала-1158/ал-Муджадала-12, 58/ал-Муджадала-13, 58/ал-Муджадала-14, 58/ал-Муджадала-15, 58/ал-Муджадала-16, 58/ал-Муджадала-17, 58/ал-Муджадала-18, 58/ал-Муджадала-19, 58/ал-Муджадала-20, 58/ал-Муджадала-21, 58/ал-Муджадала-2259/ал-Хашр-1, 59/ал-Хашр-2, 59/ал-Хашр-359/ал-Хашр-4, 59/ал-Хашр-5, 59/ал-Хашр-6, 59/ал-Хашр-7, 59/ал-Хашр-8, 59/ал-Хашр-959/ал-Хашр-10, 59/ал-Хашр-11, 59/ал-Хашр-12, 59/ал-Хашр-13, 59/ал-Хашр-14, 59/ал-Хашр-15, 59/ал-Хашр-1659/ал-Хашр-17, 59/ал-Хашр-18, 59/ал-Хашр-19, 59/ал-Хашр-20, 59/ал-Хашр-21, 59/ал-Хашр-22, 59/ал-Хашр-23, 59/ал-Хашр-2460/ал-Мумтахана-1, 60/ал-Мумтахана-2, 60/ал-Мумтахана-3, 60/ал-Мумтахана-4, 60/ал-Мумтахана-560/ал-Мумтахана-6, 60/ал-Мумтахана-7, 60/ал-Мумтахана-8, 60/ал-Мумтахана-9, 60/ал-Мумтахана-10, 60/ал-Мумтахана-11, 60/ал-Мумтахана-12, 60/ал-Мумтахана-1361/ас-Сафф-1, 61/ас-Сафф-2, 61/ас-Сафф-3, 61/ас-Сафф-4, 61/ас-Сафф-561/ас-Сафф-6, 61/ас-Сафф-7, 61/ас-Сафф-8, 61/ас-Сафф-9, 61/ас-Сафф-10, 61/ас-Сафф-11, 61/ас-Сафф-12, 61/ас-Сафф-13, 61/ас-Сафф-1462/ал-Джума-1, 62/ал-Джума-2, 62/ал-Джума-3, 62/ал-Джума-4, 62/ал-Джума-5, 62/ал-Джума-6, 62/ал-Джума-7, 62/ал-Джума-8, 62/ал-Джума-9, 62/ал-Джума-10, 62/ал-Джума-1163/ал-Мунафикун-1, 63/ал-Мунафикун-2, 63/ал-Мунафикун-3, 63/ал-Мунафикун-463/ал-Мунафикун-5, 63/ал-Мунафикун-6, 63/ал-Мунафикун-7, 63/ал-Мунафикун-8, 63/ал-Мунафикун-9, 63/ал-Мунафикун-10, 63/ал-Мунафикун-1164/ат-Тагабун-1, 64/ат-Тагабун-2, 64/ат-Тагабун-3, 64/ат-Тагабун-4, 64/ат-Тагабун-5, 64/ат-Тагабун-6, 64/ат-Тагабун-7, 64/ат-Тагабун-8, 64/ат-Тагабун-964/ат-Тагабун-10, 64/ат-Тагабун-11, 64/ат-Тагабун-12, 64/ат-Тагабун-13, 64/ат-Тагабун-14, 64/ат-Тагабун-15, 64/ат-Тагабун-16, 64/ат-Тагабун-17, 64/ат-Тагабун-1865/ат-Талак-1, 65/ат-Талак-2, 65/ат-Талак-3, 65/ат-Талак-4, 65/ат-Талак-565/ат-Талак-6, 65/ат-Талак-7, 65/ат-Талак-8, 65/ат-Талак-9, 65/ат-Талак-10, 65/ат-Талак-11, 65/ат-Талак-1266/ат-Тахрим-1, 66/ат-Тахрим-2, 66/ат-Тахрим-3, 66/ат-Тахрим-4, 66/ат-Тахрим-5, 66/ат-Тахрим-6, 66/ат-Тахрим-766/ат-Тахрим-8, 66/ат-Тахрим-9, 66/ат-Тахрим-10, 66/ат-Тахрим-11, 66/ат-Тахрим-12
Всички преводи на Корана v2.0.noblequran.org Android App

Всички преводи на Корана v2.0

bg.noblequran.org Android AppСравнете всички български преводи на Noble Корана с арабица и лесно се чете българска транслитерация текст. bg.NobleQuran.org български отваря с Ал-Фатиха-1. Плъзнете наляво-надясно за предишната-следващите ayats. Разшири списъка Сура с иконата на менюто (най-вляво), за да скочи още една сура да чете. Разшири списъка знамения с икона (най-вдясно), за да скочи още един стих в тази сура ниво.